THNIC Education

เริ่มวันนี้ ถึงสิ้นปีการศึกษา 2566

พันธมิตรโครงการ

โครงการ “.in.th เพื่อการศึกษา”

เป็นโครงการความร่วมมือกับผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต (THNIC Authorized Resellers)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์คุณค่าด้านอัตลักษณ์ของไทยในโลกอินเทอร์เน็ตของชื่อโดเมน .th ซึ่งเป็นรหัสประเทศไทย และ ชื่อโดเมน .ไทย ซึ่งเป็นชื่อโดเมนภาษาไทยในระดับบนสุด (Internationalised Top Level Domain) และส่งเสริมการนำชื่อโดเมน .th และ .ไทยไปใช้ประโยชน์เพื่อประกอบการเรียนและเพื่อการทำงาน

บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด (THNIC)

ผู้ได้รับแต่งตั้งโดย มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ให้เป็นนายทะเบียนผู้รับจดทะเบียนชื่อโดเมน .th และ .ไทย (Registrar) 

คุณสมบัติผู้สมัคร

นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรของสถานศึกษาทั่วประเทศ

เงื่อนไขการสมัคร

 1. Scan QR Code เพื่อรับคูปองจดโดเมนและสิทธิประโยชน์
 2. นำส่งไฟล์สำเนาบัตรประชาชน

เข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนการรับสิทธิประโยชน์

ขั้นตอนที่ 1 รับสิทธิประโยชน์หลัก

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจะได้รับคูปองฟรี สำหรับจดทะเบียนโดเมน .in.th และ .ไทย จาก THNIC

ฟรี จดทะเบียนชื่อโดเมนหมวดหมู่ .in.th

จำนวน 1 ชื่อ

ฟรี จดทะเบียนชื่อโดเมน .ไทย

จำนวน 1 ชื่อ

ฟรี อีเมล @yourdomain.in.th

จำนวน 1 บัญชี

ฟรี อีเมล @คน.ไทย

จำนวน 1 บัญชี​

ขั้นตอนที่ 2 รับสิทธิประโยชน์เสริม

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและได้รับคูปองฟรีแล้ว สามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์จากพันธมิตรโครงการรายใดรายหนึ่ง
โดยสามารถอ้างอิงรหัสคูปองฟรี ให้แก่พันธมิตรที่ท่านเลือก

มอบโดย บริษัท พีแอนด์ที โฮสติ้ง จำกัด ร่วมกับ
บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยูช็อป จำกัด (lnwshop)

฿ ฟรี
ปีแรก
 • บริการชี้โดเมน
 • ร้านค้าออนไลน์ lnwshop แบบพื้นฐาน
1

มอบโดย บริษัท เมทราไบต์ คลาวด์ จำกัด​

฿599 ฿ ฟรี
ปีแรก
 • Cloud Hosting Linux NVME SSD 1
 • Disk Space NVME SSD 10 GB
 • Data Transfer 300 GB / Month
 • Email Unlimited
 • MySQL Unlimited
 • รองรับ Cron Job, Node JS
2

มอบโดย บริษัท ดอทอะไร จำกัด​ ร่วมกับ
บริษัท ยีราฟ จำกัด

฿ ฟรี
ปีแรก
 • การใช้งาน Sale Page จาก zavanna.co เครื่องมือขายของออนไลน์จากเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว
3

พิเศษ! โปรโมชั่นต่ออายุเว็บไซต์ในโครงการจากพันธมิตรเครือข่าย

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ