THNIC Education

เริ่มวันนี้ ถึงสิ้นปีการศึกษา 2567

พันธมิตรโครงการ

โครงการ “ ปั้นเว็บ.th ”

เป็นโครงการความร่วมมือกับผู้ผลิตที่จำหน่ายที่จุดเริ่มต้น (ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ THNIC) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อประชาสัมพันธ์คุณค่าด้านอัตลักษณ์ของไทยในอินเทอร์เน็ตของชื่อเมนบอร์ด .th แอดเดรสประเทศไทยและชื่อผู้บริหาร .ไทยรองรับชื่อและชื่อภาษาของภาษาไทย ไทยระดับบนสุด (Internationalised Top Level Domain) และส่งเสริมชื่อที่เชื่อ .th และ .ไทยไปเพื่อการเรียนรู้ประกอบและเพื่อการทำงาน

บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด (THNIC)

ผู้ได้รับแต่งตั้งโดย มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ให้เป็นนายทะเบียนผู้รับจดทะเบียนชื่อโดเมน .th และ .ไทย (Registrar) 

คุณสมบัติผู้สมัคร

นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรของสถานศึกษาทั่วประเทศ

เงื่อนไขการสมัคร

 1. Scan QR Code เพื่อรับคูปองจดโดเมนและสิทธิประโยชน์
 2. นำส่งไฟล์สำเนาบัตรประชาชน

เข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนการรับสิทธิประโยชน์

ขั้นตอนที่ 1 รับสิทธิประโยชน์หลัก

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจะได้รับคูปองฟรี สำหรับจดทะเบียนโดเมน .in.th และ .ไทย จาก THNIC

ฟรี จดทะเบียนชื่อโดเมนหมวดหมู่ .in.th

จำนวน 1 ชื่อ

ฟรี จดทะเบียนชื่อโดเมน .ไทย

จำนวน 1 ชื่อ

ฟรี อีเมล @yourdomain.in.th

จำนวน 1 บัญชี

ฟรี อีเมล @คน.ไทย

จำนวน 1 บัญชี​

ขั้นตอนที่ 2 รับสิทธิประโยชน์เสริม

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและได้รับคูปองฟรีแล้ว สามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์จากพันธมิตรโครงการรายใดรายหนึ่ง
โดยสามารถอ้างอิงรหัสคูปองฟรี ให้แก่พันธมิตรที่ท่านเลือก

มอบโดย บริษัท พีแอนด์ที โฮสติ้ง จำกัด ร่วมกับ
บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยูช็อป จำกัด (lnwshop)

฿ ฟรี
ปีแรก
 • บริการชี้โดเมน
 • ร้านค้าออนไลน์ lnwshop แบบพื้นฐาน
1

มอบโดย บริษัท เมทราไบต์ คลาวด์ จำกัด​

฿599 ฿ ฟรี
ปีแรก
 • Cloud Hosting Linux NVME SSD 1
 • Disk Space NVME SSD 10 GB
 • Data Transfer 300 GB / Month
 • Email Unlimited
 • MySQL Unlimited
 • รองรับ Cron Job, Node JS
2

มอบโดย บริษัท ดอทอะไร จำกัด​ ร่วมกับ
บริษัท ยีราฟ จำกัด

฿ ฟรี
ปีแรก
 • การใช้งาน Sale Page จาก zavanna.co เครื่องมือขายของออนไลน์จากเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว
3

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ